1
2
3
טופס 101
הסכם התקשרות
סיכום

טופס 101

אנא מלאו את הטופס בקפידה על מנת שנוכל להתחיל את העסקתכם באופן מיידי

א. פרטי העובד

מין *

מצב משפחתי *

תושב ישראל *

חבר קיבוץ / מושב שיתופי *

חבר בקופת חולים *

ב. פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 השנה

האם יש לך ילדים מתחת לגיל 19?

ג. פירוט הכנסותי ממעביד זה

אני מקבל/ת *

שים לב! מכיוון שסימנת שזוהי משכורת נוספת עבורך, עליך לערוך תיאום מס ולהגישו למעסיק, אחרת יורד מהשכר שלך מס בשיעור מירבי (כ-48%). ניתן לערוך תיאום מס בדרכים אלה: באינטרנט, או ע"י הגשת טופס 116 לפקיד השומה. אם עדיין אין ברשותך אישור מפקיד השומה, יש להעביר אותו למעסיק לפני הכנת המשכורת הראשונה. אם זה לא ברור לך - בבקשה צור קשר עם המעסיק.

ד. פרטים על הכנסות אחרות

יש לך הכנסות אחרות? *

שים לב! מכיוון שסימנת שיש לך הכנסות אחרות, יתכן ועליך לערוך תיאום מס ולהגישו למעסיק, אחרת יורד מהשכר שלך מס בשיעור מירבי (כ-48%). ניתן לערוך תיאום מס בדרכים אלה: באינטרנט, או ע"י הגשת טופס 116 לפקיד השומה. אם עדיין אין ברשותך אישור מפקיד השומה, יש להעביר אותו למעסיק לפני הכנת המשכורת הראשונה. אם זה לא ברור לך - בבקשה צור קשר עם המעסיק.

פירוט הכנסות *

נקודות זיכוי *

הפרשות

ה. פרטים על בן/בת הזוג

***חלק זה רלוונטי רק למי שבחר "נשוי/אה" בחלק א'
זיהוי לפי

הכנסה

סוג הכנסה של בן הזוג

ו. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות

ימולא רק ע"י הורה כאמור החי בנפרד ומבקש נקודות זיכוי עבור ילדיו, הנמצאים בחזקתו ובגינם מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי (בהתאם לסעיף 7 להלן) ואינו מנהל משק בית משותף עם יחיד/ה אחר/ת.

ימולא רק ע"י הורה במשפחה חד הורית שמקבל את קצבת הילדים בגינם, או ע"י אשה נשואה או ע"י הורה יחיד.

ימולא ע"י הורה (למעט הורה אשר סימן בפסקה 7 לעיל), אשה לא נשואה שילדיה אינם בחזקתה וכן הורה יחיד

ז. פרטי חשבון הבנק להעברת המשכורות

ז. חתימה* שימו לב, במידה וההרשמה אינה עוברת לשלב הבא, ייתכן שהקובץ שהעלאתם גדול מ-5MB. אנא המתינו בסבלנות או העלו קובץ קטן יותר.
דילוג לתוכן